PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Balvu teritoriālā struktūrvienība

 Šodien Rīgas Valsts tehnikums sadarbībā ar Balvu novada pašvaldību turpina nodrošināt profesionālās izglītības ieguves iespēju Balvos

  • Balvu teritoriālo struktūrvienību vada Biruta Vizule
  •  Rīgas Valsts tehnikuma Balvu filiāle realizē divas profesionālās izglītības programmas „Komerczinības” un „Enerģetika”
  • Komercpakalpojumu darbinieka specialitāti apgūst 50 audzēkņi un elektriķa – 26
  • Strādā 17 pedagogi (tai skaitā 13 māca profesionālos mācību priekšmetus)

 Mācības notiek Vidzemes ielā 28, Balvos

GK 1-2, E 1-2 grupas audzinātāja Larisa Šļunceva
GK 2-2, E 2-2 grupas audzinātāja Irina Baranova
GK 3-2 grupas audzinātāja Biruta Šāvele
E 3-2 grupas audzinātāja Gunta Blauma
GK 4-2 grupas audzinātāja Eleonora Barkāne