PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Balvu teritoriālā struktūrvienība

2015. gada 25. septembrī "Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā" notika seminārs " Biznesa darbnīcas jauniešiem", kurā Biznesa inkubatora "Ideju viesnīca" vadītāja Aija Vanaga rosināja jauniešus diskutēt par biznesa idejām un saskatīt iespējas to realizēšanai.
Seminārā jaunieši aktīvi debatēja par to, kas ir bizness, kā rodas idejas, kā arī apsprieda pašu izvirzītās idejas: par atpūtas kompleksa izveidi Balvu ezera krastā, par aplikācijas " Do it smart " izveidi, par GPS uzlīmju izgatavošanu, par drošības jautājumu risināšanu bērniem uz ielas un pieaugušajiem alkohola reibumā , par plastmasas konteineru pārtiku .
Jauniešu izvirzītās biznesa idejas aktualizē jautājumus, kuru uzlabošana sekmētu visu novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti - tās ir atpūta, drošība, veselīga pārtika, tehnoloģijas.
Šajā grupā aktīvi piedalijās PIKC "RVT" Balvu teritoriālās struktūrvienības "Komercpakalpojumu darbinieku" pirmā, otrā un trešā kursa skolēni.
Paralēli " Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā" notika seminārs " Uzņēmējdarbības formas un to reģistrēšana", kurā Biznesa inkubatora "Ideju viesnīca" juriste Natalija Kurakina sniedza informāciju par uzņēmējdarbības formām, to reģistrēšanas kārtību.
Šajā grupā aktīvi piedalijās PIKC "RVT" Balvu teritoriālās struktūrvienības "Komercpakalpojumu darbinieku" ceturtā kursa skolēni.
Skolēni darbojās radoši, aizrautīgi un atzinīgi novērtēja seminārā gūtās zināšanas. Seminārā noslēgumā visi dalībnieki saņēma arī sertifikātus.