PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Balvu teritoriālā struktūrvienība

Saulainā 8. aprīļa rītā Balvos tikās profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Valsts tehnikums” darbinieki no Rīgas, Laidzes un Balviem kopīga sadraudzības pasākumā “Ceļojums apkārt pasaulei!”
Sagaidīšana un sadraudzības pasākuma atklāšana notika pie PIKC “RVT” Balvu teritoriālās struktūrvienības, kur kolēģi tika iepazīstināti ar renovēto, uzlaboto un pilnveidoto darba vidi.
Pie Balvu novada muzeja pasākuma dalībniekus sagaidīja Balvu vilks kopā ar Balvu muižkungu un muižnieci. Viņi kopā ar dalībniekiem apmeklēja Balvu novada muzeju, Balvu muižu, izstaigāja muižas parku, Lāču dārzu, kā arī pēc garšīgām pusdienām Balvu muižā apskatījās Balvu pilsētas centru.
Pēcpusdienā visi atkal kopā satikās Balvu teritoriālājā struktūrvienībā uz aizrautīgu kopābūšanu - erudīcijas spēli “Ceļojums apkārt pasaulei!” Visi dalībnieki tika sadalīti jauktās četrās komandās, kas ļāva kolēģiem savstarpēji sadraudzēties un strādāt kā vienotai komandai. Komandām bija jāveic dažādi uzdevumi, pārbaudījumi. Tika pārbaudītas valodas prasmes, zināšanas par mākslu, ģeogrāfiju. Komandām bija jāatpazīst dažādu valstu karogi, dziesmas, naudas zīmes u.c. Svarīgākais, ka erudīcijas spēles noslēgumā uzvarēja draudzība un galvenais mērķis – kolēģu sadraudzība – tika sasniegts!
Pēc erudīcijas spēles uz sarunu tikās PIKC Rīgas Valsts tehnikuma direktore Dagnija Vanaga, Balvu novada pašvaldības vadītājs Andris Kazinovskis, Ziemeļlatgales tūrisma un biznesa centra vadītāja Inta Kaļva un Balvu teritoriālās struktūrvienības vadītāja Biruta Vizule. Draudzīgā atmosfērā tika pārrunāta turpmākā sadarbība. Dagnija Vanaga pateicās Balvu novada pašvaldībai, deputātiem un vadītājam Andrim Kazinovskim par atbalstu un ieguldītajiem līdzekļiem telpu renovācijā. Savukārt Tehnikuma direktore no savas puses solīja Balvu struktūrvienībai jaunu projektoru un ekrānu.
Vakarpusē visi dalībnieki tika aicināti noskatīties PIKC “RVT” Balvu teritoriālās struktūrvienības darbinieku un audzēkņu sagatavoto koncertu “Ceļosim kopā!”, kur dalībniekiem bija “iespēja pabūt” gan Skotijā, ASV, Spānijā, Krievijā, Dienvidkorejā, Indijā, Austrijā un visiem kopā beigās atgiezties Latvijā. Koncerts bija ļoti emocionāls, aizraujošs, dzīvespriecīgs un azartisks. Kolēģi bija patiesi pārsteigti un apbrīnoja mūsu audzēkņu talantus, drosmi un aizrautību.
Sadraudzības pasākums noslēdzās neformālā gaisotnē, klausoties Arņa Grapa saksafona spēli, ar kopīgām sarunām, dejām.
Pasākuma dalībnieki atzina, ka sadraudzības pasākums izdevās un patiesi Rīgas un Laidzes kolēģi bija patīkami pārsteigti par PIKC “RVT” Balvu teritoriālās struktūrvienības darbību un skolēnu līdzdalību, atraktivitāti un savstarpējo sadarbību.
Kopā mums izdevās jauks “Ceļojums apkārt pasaulei!”