PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Balvu teritoriālā struktūrvienība

15. septembra rītā Tehnikuma audzēkņi un pedagogi tika aicināti uz „ Drošības stundu”. Klātesošos uzrunāja struktūrvienības vadītāja Biruta Vizule, atgādinot par to, ko nozīmē drošība skolā, lika aizdomāties, kā mēs katrs varam parūpēties gan par savu, gan par citu cilvēku drošību. Par ugunsdrošības noteikumiem tehnikuma telpās un mājās runāja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta inspektors Uldis Keišs, bet Valsts Policijas LRP Balvu iecirkņa KP nodaļas inspektors Ilmārs Vizulis pastāstīja par drošības noteikumiem uz ielām, sabiedriskās kārtības jautājumiem, sodu sistēmu, kā arī par skolas iekšējās kārtības noteikumu neievērošanas sekām. Savukārt medmāsa Anna Šulmeistare informēja izglītojamos par saviem pienākumiem un, kur meklēt medicīnisku palīdzību, ja rodas nepieciešamība.  Visi savas jomas speciālisti izteica vēlmi tikties ar kursantiem un viņus izglītot drošības jautājumos audzināšanas stundu ietvaros.