PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Balvu teritoriālā struktūrvienība

30. novembrī Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) sadarbībā ar Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centru, kā arī vietējiem Balvu novada uzņēmējiem aicināja
PIKC "RVT" Balvu teritoriālās struktūrvienības audzēkņus uz tikšanos, lai kopīgi brīvā atmosfērā dalītos pārdomās par iespējām uzņēmējdarbības uzsākšanai un izaugsmei Latgalē.
Tikšanās tēma: Bizness un uzņēmējdarbība: kā līdz tam nonākt? Vai tas ir sarežģīti? Vai Latgale piemērota izaugsmei?
Pasākuma laikā lektori, Latgales plānošanas reģiona LUC darbinieki O. Zuģickis, A. Kucins, V. Mitenbergs, interaktīvā veidā rosināja jauniešus domāt un apsvērt savas vēlmes un iespējas būt uzņēmējam.
Latgales plānošanas reģiona LUC darbinieku uzdotie jautājumi jauniešiem un galvenās atziņas:

 • Kas tad ir uzņēmējdarbība? Dzīvesveids, stils, hobijs, izrādīšanās, sevis pilnveidošana, vai peļņas iespēja...
 • Veiksmīga uzņēmējdarbības formula: biznesa ideja + izglītība + atbalsts + pieredze + resursi
 • Pareizais produkts. Pareizā vietā. Pareizā laikā. Par pareizu cenu. + Pareiz iepakojums.

Ar savu pieredzi uzņēmējdarbībā dalījās biškopis un galdnieks, IK " Panga" īpašnieks A. Zaikovskis un būvnieks, SIA " BTRS" valdes priekšsēdētājs R. Trubņiks.
Jauniešu sadzirdētās atziņas no uzņēmēja A. Zaikovska sacītā:

 • Produktam, ko piedāvā tirgū ir jābūt inovatīvam, nebijušam. Jābūt "soli priekšā" citiem. Bet to var iemācīties, ja ir pieredze.
 • Esošam produktam atrast unikālās īpašības, veidot produkta leģendu, stāstu, kas ieinteresē patērētāju, klientu.
 • Produktam pievienot pievienotot vērtību. Piemēram, uzņēmējs vaskam pievieno propolisu. Veidojas pavisam jau cits produkts no kura veido sveces, vaska traukus utt.
 • Tirgo produktu nevis izejvielas!
 • Lai popularizētu savu produktu - organizē mācību, izzinošās ekskursijas, meistardarbnīcas, kur labāk var iepazīt uzņēmējdarbības vidi, kā top produkts, līdzdarboties procesā.
 • Lai cilvēks rīkotos saprātīgi ir 3 ceļi: pārdomas, atdarināšana un pieredze.
 • Nebaidieties dzīvē kļūdīties. Caur kļūdām gūstiet pieredzi un sasniedziet savus mērķus!

Savukārt uzņēmējs R. Trubņiks, kas darbojas pakalpojumu sfērā, atzina:

 • Svarīgs ir uzņēmuma logo - atpazīstamība, klientu uzticība. "Lai Tevi redz! Lai Tevi zin!"
 • Visos biznesos ir veiksmes un neveiksmes!
 • Nekad nedrīkst "sēdēt uz vietas", apstāties pie sasniegtā.
 • Meklējam vienmēr iespējas augt, attīstīties.
 • No konkrētas dzīves situācijas paņemt vislabāko - izmantot iespējas, gūt pieredzi (kursi, ārzemju braucieni, pieredzes apmaiņa utt.)
 • Uzņēmējs novēlēja nopietni mācīties un neizniekot savu laiku skolā. Īpašu uzmanību pievēršot valodām, kas vienmēr dzīvē noderēs.
 • Kā arī drosmi - uzņemties un pamēģināt!

Pasākuma noslēgumā jaunieši tika iesaistīti darba grupās, kuru uzdevums bija prezentēt biznesa ideju, ko varētu realizēt Balvu novadā.
Audzēkņi piedāvāja divu veidu uzņēmumus:

 • dažādu pasākumu organizēšana,
 • kā arī ražot matu krāsu kas mainītu krāsu dažādas apkārtējās vides ietekmē.

Pasākuma noslēgumā PIKC "RVT" Balvu teritoriālās strukturvienības 1. kursa audzēkne Lūcija Lazdiņa saņēma balvu par aktivitāti un tika uzaicināta uz Biznesa mēneša noslēguma pasākumu Daugavpilī, 15. decembrī.

Paldies Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra darbiniekiem, uzņēmējiem, kā arī Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra darbiniekiem par izzinošu, interesantu un aizraujošu tikšanos un iespēju uzklausīt motivējošus, iedrošinošos vārdus: nebaidīties sapņot! Sapņot un darīt! Gūt pieredzi un atrast savam darbam pievienoto vērtību!