PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Balvu teritoriālā struktūrvienība

"Ieklausies Ziemassvētkos...
Ieklausies sirdī...
Ieklausies Mīlestībā un glabā šo dziesmu sevī...
Un tici...
Jo Mīlestība paliek pie tā, kas tai tic!"

20 decembrī mazu brīdi pirms Ziemassvētkiem un pirmā 2016./17.mācību gada semestra noslēguma kopā sanāca visi PIKC "RVT" Balvu teritoriālās struktūrvienības audzēkņi un pedagogi.
Kopā mēs atskatījāmies video prezentācijā uz dažādiem pasākumiem, kopā būšanu pirmajā semestrī. Mūs uzrunāja Balvu teritoriālās struktūrvienības vadītāja Biruta Vizule, kas aicināja ikkatru novērtēt tās lietas, kas mums ir katru dienu, būt pateicīgiem par to... Un ikkatram novēlēja sirdsiltus Ziemassvētkus. Pasākumā tika īpaši uzsllavēts 4. kurss, kurš tikko bija atgriezies no kvalifikācijas eksāmena pirmās daļas kārtošanas Rīgā ar ļoti labiem rezultātiem. Pirms šī pasākuma tika veikta aptauja, kur audzēkņi vērtēja un nominēja pedagogus, kā arī pedagogi savas nominācijas piešķīra audzēkņiem.
Un šajā pasākumā tika apbalvoti kā:
 • Uzņēmīgākā skolotāja - Biruta Vizule
 • Sirdssiltuma skolotāja - Eleonora Barkāne
 • Skolotāja Pārsteigums - Gunta Blauma
 • Aktīvākā skolotāja - Iluta Balule
 • Stilīgākā skolotāja - Marita Deņisova
 • Atsaucīgākā skoltāja - Maija Dreimane
 • Visnosvērtākā skolotāja - Daiga Kante
 • Košākā skolotāja - Irina Kovšova
 • Radošākā skolotāja - Elīna Ķerģe
 • Noslēpumainākais skolotājs - Andris Līcītis
 • Asparātīgākā skolotāja - Marina Ločmele
 • Visnopientākā skolotāja - Silvija Moroza
 • Smaidīgākā skolotāja - Kristīne Pušpure
 • Mīlošākā skolotāja - Biruta Šāvele
 • Elegantākā skolotāja - Larisa Šļunceva
 • Izpalīdzīgākā skolotāja - Irina Šņukute
 • Visneparastākā skolotāja - Anita Žigalova

Un audzēkņi:

 • Agnis Slišāns - Cietais rieksts
 • Aija Misiņa - Drošsirdis
 • Anna Virodova - Laipnība
 • Dagnija Ķirsone - Brīnums
 • Deniss Noskovs - Visnopietnākais audzēknis
 • Deniss Sļadzevskis - Skaļākais audzēknis
 • Diāna Burka - Elegance
 • Džūlija Miška - Šarms
 • Elīna Ceriņa - Pārsteigums
 • Inese Ugare - Centība
 • Inta Lipkova - Sirdssiltums
 • Intars Ločmelis - Dzīvesprieks
 • Intars Dičs - Labsirdīgākais audzēknis
 • Janīna Vīksna - Radošākā un aktīvākā audzēkne
 • Lauris Neilands - Bez stresa...
 • Lauris Maksins - Enerģija
 • Linda Kaļiņina - Uzņēmīgākā audzēkne
 • Lūcija Lazdiņa - Mērķtiecīgākā audzēkne
 • Mairita Dambe - Atsaucīgākā audzēkne
 • Ņikita Petrovs - Labā sirds
 • Samanta Berezova - Izpalīdzīgākā audzēkne
 • Samanta Prancāne - Prieks
 • Sanita Ārmane - Smaids
 • Santa Kovaļova - Apzinīgākā audzēkne
 • Viktorija Jeršova - Asprātīgākā audzēkne
 • Vladislavs Dmitrijevs - Labsirdīgākais audzēknis.

Aktīvā spēlē tika pārbaudīta audzēkņu un pedagogu "ātrlasīšana", kā arī jau topošajiem komercpakalpojuma darbiniekiem bija arī jāpiedalās īpašā Ziemassvētku izsolē, kur dažādas preces tika reklamētas, pirktas ar īpašu naudu sniegpārsliņām. Kopā bija brīnišķīgs azarts, smiekli un dažādi pārsteigumi.

Pasākumu izskaņā visi kopā nodziedājām skaisto skolas himnu "Latviju mīlot un piepildot!" un turpinājām kopābūšanu pie pašu sarūpētajiem gardumiem.
Paldies katram, kas piedalijās - atvēra savu sirdi Ziemassvētku brīnumam...