PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Balvu teritoriālā struktūrvienība

 

“Tikai mēs paši veidojam laikmeta seju,

Tikai mēs paši – nākotnes šūpuļa līksts!”

 

  1. novembrī PIKC “Rīgas valts tehnikums” Balvu teritoriālā struktūrvienība svinēja savu 10 gadu jubileju, absolventu salidojumu un 4.kursa Žetonu vakaru.

Pasākuma sākumā uzrunāja Balvu pašvaldības priekšsēdētājs Aigars Pušpurs, kurš novēlēja, lai jaunieši prastu izmantot izglītības iespējas tepat savā novadā un veiksmīgi veidotu savu turpmāko karjeru. Pasākums noritēja sirsnīgā gaisotnē atceroties visus gadus no tehnikuma dibināšanas gada līdz šodienai.

Tika godināti bijušie struktūrvienības vadītāji. No PIKC “Rīgas valsts tehnikums” direktores Dagnijas Vanagas struktūrvienības kolektīvs saņēma sirsnīgu apsveikumu un Poligrāfijas nodaļas darinātu albūmu. Jauniešu pašpārvaldes koordinatore Solveiga Keistere un Krāslavas struktūrvienības vadītājs Aivars Andžāns  vēlēja būt radošiem un tendētiem uz izaugsmi.

Balvu teritoriālās struktūrvienības vadītāja Biruta Vizule visus sveica svētkos, pateicās par veiksmīgu sadarbību Balvu novada pašvaldībai un Rīgas valsts tehnikuma direktorei Dagnijai Vanagai, skolotāju kolektīvam un audzēkņiem, vēlot būt tikpat radošiem un profesionāliem.

Tika pasniegti divi PIKC “Rīgas valsts tehnikums” Atzinības raksti Eleonorai Barkānei un Birutai Šāvelei par godprātīgu un profesionālu darbu izglītojot audzēkņus. Klātesošos sveica bijusī tehnikuma pedagoģe Marija Bleive un uzņēmēja un pedagoģe Marita Deņisova.

Pasākumā ar saviem priekšnesumiem priecēja 4. un 2.kursa audzēkņi, Lauris Neilands ar savām dziesmām un bijusī absolvente Svetlana Duļko. Vakars pagāja pozitīvā gaisotnē, un katrs paņēma līdzi vēlmi tikties nākamajā tehnikuma jubilejā.