PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Balvu teritoriālā struktūrvienība

Svētku koncerts Latvijas valsts simtgadei!

 

Šī gada 16.novembrī PIKC “Rīgas valsts tehnikuma”Balvu teritoriālajā struktūrvienībā notika koncerts par godu Latvijas valsts simtgadei.

Pasākuma iesākumā klātesošos uzrunāja struktūrvienības vadātāja B.Vizule, viņa uzsvēra, ka svarīgi ir mīlēt un cienīt to, kas ir mums apkārt, sākot ar savu ģimeni, līdzcilvēkiem, un godināt pašu svarīgāko – valsti, kurā esam dzimuši un kurā dzīvojam. Pasākuma turpinājumā Balvu novada pašvaldības  Domes priekšsēdētāja vietniece A. Petrova jauniešiem uzsvēra, ka viņa ir ne tikai latviete, bet lepojas arī ar to, ka ir latgaliete, un mudināja jauniešus saskatīt, cik daudz mūsu dzimtenē ir vērtību, ar kurām varam lepoties.

Koncerta laikā klātesošajiem tika sniegta iespēja virtuāli apceļot visus Latvijas novadus un pārliecināties, cik bagāts ir katrs novads. Katrs novads var lepoties ar cilvēkiem, kultūras mantojumu un izglītības iespējām. Koncerta laikā skanēja patriotiskās dziesmas, varēja ieklausīties kurzemnieku izloksnē un skanīgajā latgaliešu valodā. Priecēja kurzemnieku un latgaliešu tautu dejas

Koncertā uzstājās arī ciemiņi - Balvu Mūzikas skolas audzēkņi, kuri priecēja ar vijoļspēli, un Astra Ambarova – Ločmele, ar dvēslisku, aizkustinošu ģitārspēli un lūgsnu– “Manai tautai!”.

Koncerta noslēgumā svinīgais mirklis tika iemūžināts kopbildē, un simboliski ikviens klātesošais varēja atstāt sarkanbaltsarkano karodziņu svētku noformējumā.