PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Balvu teritoriālā struktūrvienība

Šī gada 19. februārī RVT Balvu teritoriālās struktūrvienības GK2-2 kursa 3 meitenes - Elija Astreiko, Maria Galushina, Agnese Ugare devās uz projekta “Esi Līderis” organizēto biznesa spēļu konkursu ”Ceļš uz bagātību”, kas notika Rēzeknē, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļš”.

Konkursā varēja piedalīties projektā iesaistīties skolēni, veidojot komandas no 2-3 dalībniekiem. Komandai bija jāizvēlas nosaukums, devīze, vizuālais noformējums. Šogad konkurss bija plaši pārstāvēts, 40 komandas. 

Konkursa mērķis - attīstīt biznesa domāšanu, uzņēmējspējas, īpašu uzmanību pievēršot praktiskajai pielietošanai reālās biznesa situācijās, faktoru analīzei, lēmumu pieņemšanai, prasmēm plānot un domāt tālredzīgi, organizatoriskajām prasmēm.

Biznesa spēle ir aktīva un interesanta uzņēmējdarbības apgūšanas metode, kuru gaitā jaunietis nostiprina pārliecību par sevi, iegūstot jaunas prasmes un zināšanas.

Jau otro gadu, piedaloties biznesa spēlēs, meitenes iegūst praktiskas iemaņas uzņēmējdarbības plānošanā, tirgus veidošanas procesos, racionālā resursu izmantošanā, uzņēmumu vadīšanā un risku analīzē.

Biznesa spēles dod iespēju īsā laikā izspēlēt konkrētas uzņēmējdarbības situācijas, kuras reālajā dzīvē notiek un attīstās daudz lēnāk. Ļoti svarīgs aspekts, ka ir iespēja uzskatāmi redzēt un saprast pieļautās kļūdas, novērtēt kļūdu sekas, kurām reālajā dzīvē ir neatgriezenisks raksturs.

Konkursa žūrija: Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas, Biznesa vadības koledžas pārstāvji un sadarbības partneri LLU. Draugiem Group un citi.

Meitenes uzskata, ka spēle bija ļoti interesanta. Spēles uzdevums bija pēc iespējas ātrāk nogādāt preci galapunktā, taču bija ļoti liela iespēja tikt pieķertam par ātruma pārsniegšanu.

Spēles vadītājas katru stundu izlozēja noteiktu komandu kārtas numurus. Bija jāmet metamais kauliņš. Kā stāsta meitenes: „ Piemēram, ja mēs braucam ar ātrumu 130km/h vienīgā iespēja izvairīties no soda bija uzmetot skaitli viens, bet, ja braucam ar 70km/h vienīga iespēja dabūt sodu bija uzmetot kauliņu divas reizes uz 6.Šeit pamatā bija veiksme. Spēles laikā iegājām lielā azartā un nemaz nebaidījāmies riskēt. Beigās ieguvām labu peļņu”.      

Godalgotu vietu neguvām, taču lepojamies ar padarīto darbu un septīto vietu starp 40 komandām. Esam ļoti priecīgas par paveikto. Gaidām nākamo gadu, kad varēsim piedalīties atkal.

Vislielāko paldies vēlamies teikt skolotājai Birutai Šāvelei, kas mūs painformēja par šo konkursu un pārliecināja piedalīties. Viņa vienmēr mūs mudina piedalīties dažādos konkursos. Māca, ka ne vienmēr galvenais ir uzvarēt, bet gan gūt pieredzi. Pagājušo gadu, skolotājas pavadībā, devāmies uz biznesa spēlēm Valmierā. Bijām ļoti nobijušās un nebijām pārliecinātas par saviem spēkiem, taču skolotāja mūs uzmundrināja.

Viņa vienmēr spēj mums palīdzēt. Šī skolotāja ir ļoti saprotoša, vienmēr atsaucīga, spēj mūs iedvesmot. Skolotājas vadītās mācību stundas ir pārdomātas un interesantas. Liels paldies!