PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Balvu teritoriālā struktūrvienība

Pašā vasaras pilnziedā, 29.jūnijā Balvu teritoriālās struktūrvienības “Rīgas valsts tehnikums” audzēkņi svinēja savu izlaidumu, saņemot diplomu par profesionālo vidējo izglītību. Trīs jaunieši ieguva kvalifikāciju “komercpakalpojumu darbinieks”. Tehnikuma direktore, Dagnija Vanaga, uzrunājot jauniešus uzsvēra, ka lepojas ar to, ka viņi ir tehnikuma simtgades absolventi, jo šogad decembrī tehnikums svinēs savas pastāvēšanas simto gadadienu. Viņa vēlēja absolventiem veidot veiksmīgu savu darba karjeru tepat Latvijā. Audzēkņiem tika dāvināta “Rīgas valsts tehnikums” gada grāmata 2019, kā arī Livara Jankovska grāmata “Stāsti visiem”. Jaunieši saņēma arī 100-gades absolventa piemiņas zīmi. Absolventus sveica struktūrvienības vadītāja Biruta Vizule, vēlot jauniešiem neapstāties pie sasniegtā, turpināt savu izaugsmi atbildīgi strādājot un mācoties. Priecēja tas, ka absolventus sveikt bija ieradusies Balvu novada pašvaldības deputāte Eva Smirnova, dāvinot absolventiem banka Citadele dāvaniņas. Pasākums noritēja sirsnīgā un pozitīvā gaisotnē. Nobeigumā audzēkņi pateicās ar ziediem un skaistām pašdarinātām dāvanām tehnikuma vadībai, audzinātājai Eleonorai Barkānei, skolotājiem un vecākiem.

“Ir brīdis, kad visas iespējas varētu būt jūsējās. Tikai no katra jums paša ir atkarīgs, cik tālu iesiet, cik augstu kāpsiet un, cik lielu gandarījumu gūsiet par paveikto. Ir īstais brīdis rīkoties un darboties. Esiet laimīgi! Lai jums veicas!”