PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Balvu teritoriālā struktūrvienība

Profesionālas izglītības Kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums”

Balvu teritoriālās struktūrvienības izlaidums

 

Šī gada 27.jūnijā norisinājās Profesionālas izglītības Kompetences centra “Rīgas valsts tehnikums” Balvu teritoriālās struktūrvienības 9 izlaidums.

Savu vietu un laimi plašajā pasaulē dodas meklēt 10 Balvu teritoriālās struktūrvienības absolventi. Katrs no viņiem piepildīja savu sapni, iegūstot jaunu izglītības kvalifikāciju - komercpakalpojumu darbinieks, kas nākotnē būs viņu ieguvums.

Šogad īpaši jāuzsver absolvente Lūcija Lazdiņa, kura ieguva Simtgades stipendiju par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, iesaistīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā un sporta aktivitātēs, kā arī ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā. Lūcija savā īpašumā ieguva arī naudas balvu 500 euro vērtībā.

Pasākumā izskanēja daudz laba vēlējumu un uzmundrinājuma vārdu. Jauniešus uzrunāja Profesionālas Izglītības Kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” direktore Dagnija Vanaga, struktūrvienības vadītāja Biruta Vizule, Balvu novada Domes deputāte Eva Smirnova. Sirsnīgus un personiskus ceļavārdus jauniešiem bija sagatavojusi audzinātāja Biruta Šāvele.

Organizējot izlaidumu, nācās pielāgoties jaunai un nebijušai situācijai, lai tiktu ievēroti valstī noteiktie ierobežojumi, tādēļ šajā svinīgajā brīdī absolventi uz izlaiduma pasākumu aicināja tikai pašus tuvākos un mīļākos cilvēkus – savu ģimeni. Jaunieši sēdēja ierīkotā improvizētā klases telpā, bet ģimenes locekļi zālē tika izsēdināti tā, lai ievērotu 2 m distancēšanos.

Lai arī šis bija neierasts izlaidums, tomēr tas ir ne mazāk nozīmīgs katram absolventam, viņu vecākiem un skolotājiem, tādējādi pasākums kļuva brīvāks, intīmāks un personiskāks.

Pēc pasākuma absolventi kopā ar savu ģimeni devās mājās, lai turpinātu svinības savu mīļo cilvēku lokā.