PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Balvu teritoriālā struktūrvienība

“Zināšanas par to, kādām lietām ir jābūt, piemīt gudram cilvēkam; zināšanas par lietām, kādas tās ir, liecina par pieredzējušu cilvēku; zināšanas par to, kā lietas darīt labākas, raksturo ģeniālu cilvēku.”

                                                                                                                                Didro

Lai Jaunajā mācību gadā mums izdodas motivēt skolēnus darīt labāko, kas viņu spēkos ir, apzināties, ka viņi ir personības, kas novērtē zināšanu nozīmi savā turpmākajā izaugsmē un karjerā!

Veiksmīgu, veselīgu, uz savstarpējo cieņu un sadarbību vērtsu Jauno mācību gadu!

Vadītāja Biruta Vizule