PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Balvu teritoriālā struktūrvienība

06.04.2018. divi skolēni no Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas Daniels Strupka un  Oskars Kapteinis ar divām meitenēm no Rīgas Valsts tehnikuma Balvu teritoriālās struktūrvienības  Eliju Astreiko un Agnesi Ugari piedalījās biznesa simulācijas spēlē „FLIXA” Rugāju vidusskolā.

Spēlē katrs darbojās pēc savas taktikas un stratēģijas plāna, pierādot elastību domāšanā un finanšu pārvaldībā. Spēlē jāiziet 6 gadu biznesa posms, kas nes gan peļņu, gan zaudējumus.

Biznesa izglītība, lai zinātu, spētu un sasniegtu!

Jau otro gadu skolēni no RVT Balvu teritoriālās struktūrvienības piedalījās Ekonomikas un kultūras augstskolas rīkotā pasākumā, ko atbalsta Latvijas Banka un Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

Šogad 28. marta pasākumā piedalījās 3. kursa audzēknis Ņikita Petrovs un 4. kursa audzēkne- Sanita Ārmane.

Olimpiāde norisinājās divās kārtās. Pirmajā – jāraksta tests, otrajā- jāveic aprēķini un datu analīze. Rezultāti tiks apkopoti līdz 16

Šī gada 17. novembrī RVT komanda piedalījās Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas rīkotajā patriotiski sportiskajā pasākumā ‘’Vīru sporta spēles 2017’’. Pasākums kopumā bija ļoti saliedējošs un katrā no mums modināja siltas emocijas gan pret savu valsti, gan vienam pret otru. Mūsu komanda 7 cilvēku sastāvā piedalījās gan ierindas skatē, gan pārējās aktivitātēs, kuras bija sagatavojuši dažādu organizāciju pārstāvji. Visi uzdevumi bija ļoti pārdomāti un komanda patiešām saliedējās

 

“Tikai mēs paši veidojam laikmeta seju,

Tikai mēs paši – nākotnes šūpuļa līksts!”

 

  1. novembrī PIKC “Rīgas valts tehnikums” Balvu teritoriālā struktūrvienība svinēja savu 10 gadu jubileju, absolventu salidojumu un 4.kursa Žetonu vakaru.

Pasākuma sākumā uzrunāja Balvu pašvaldības priekšsēdētājs Aigars Pušpurs, kurš novēlēja, lai jaunieši prastu izmantot izglītības iespējas tepat savā novadā un veiksmīgi veidotu savu turpmāko karjeru. Pasākums noritēja sirsnīgā gaisotnē atceroties visus

Ir sniegots 26. oktobra rīts. RVT Balvu struktūrvienības audzēkņi un skolotāji dodas ikgadējā ekskursijā. Šoreiz tā ir Hanzas pilsēta – Limbaži. Limbažos esam pirmo reizi. Mūs sagaida RVT Limbažu struktūrvienības skolotāja un gide – Ieva Leimane. Rīta pusē apmeklējam uzņēmēju  Uģi Aleksānu un pusdienojam viņa uzceltajā kafejnīcā ‘’Kļavas”. Uzņēmējs iepazīstina ar savu darbību un ikdienas darbu. Var tikai apbrīnot šī jaunā cilvēka optimismu un darba spējas.

 

 

 

 

 

 

PIKC „Rīgas Valsts tehnikuma” Balvu teritoriālā struktūrvienība pastāv jau desmit gadus, kur jaunieši apgūst komercpakalpojumu darbinieka profesiju. Šajā izglītības iestādē audzēkņi iegūst izglītību un specialitāti, veidojas kā personības, turpina mācīties augstākajās mācību iestādēs. Iegūtās zināšanas un praktiskās iemaņas audzēkņiem iemāca būt atbildīgiem gan pret sevi, gan arī pret apkārtējiem.

PIKC „Rīgas valsts tehnikums” Balvu teritoriālās struktūrvienības jauniešiem ir iespēja