PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Balvu teritoriālā struktūrvienība

 

“Tikai mēs paši veidojam laikmeta seju,

Tikai mēs paši – nākotnes šūpuļa līksts!”

 

  1. novembrī PIKC “Rīgas valts tehnikums” Balvu teritoriālā struktūrvienība svinēja savu 10 gadu jubileju, absolventu salidojumu un 4.kursa Žetonu vakaru.

Pasākuma sākumā uzrunāja Balvu pašvaldības priekšsēdētājs Aigars Pušpurs, kurš novēlēja, lai jaunieši prastu izmantot izglītības iespējas tepat savā novadā un veiksmīgi veidotu savu turpmāko karjeru. Pasākums noritēja sirsnīgā gaisotnē atceroties visus

Ir sniegots 26. oktobra rīts. RVT Balvu struktūrvienības audzēkņi un skolotāji dodas ikgadējā ekskursijā. Šoreiz tā ir Hanzas pilsēta – Limbaži. Limbažos esam pirmo reizi. Mūs sagaida RVT Limbažu struktūrvienības skolotāja un gide – Ieva Leimane. Rīta pusē apmeklējam uzņēmēju  Uģi Aleksānu un pusdienojam viņa uzceltajā kafejnīcā ‘’Kļavas”. Uzņēmējs iepazīstina ar savu darbību un ikdienas darbu. Var tikai apbrīnot šī jaunā cilvēka optimismu un darba spējas.

 

 

 

 

 

 

PIKC „Rīgas Valsts tehnikuma” Balvu teritoriālā struktūrvienība pastāv jau desmit gadus, kur jaunieši apgūst komercpakalpojumu darbinieka profesiju. Šajā izglītības iestādē audzēkņi iegūst izglītību un specialitāti, veidojas kā personības, turpina mācīties augstākajās mācību iestādēs. Iegūtās zināšanas un praktiskās iemaņas audzēkņiem iemāca būt atbildīgiem gan pret sevi, gan arī pret apkārtējiem.

PIKC „Rīgas valsts tehnikums” Balvu teritoriālās struktūrvienības jauniešiem ir iespēja

5. Finanšu izglītības nedēļas Latvijā ietvaros 29. martā Rīgā Ekonomikas un kultūras augstskolā notika finanšu olimpiādē skolēniem "FINANŠU ĀBECE 2017", kura tika organizēta sadarbībā ar Alberta koledžu, Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un Latvijas Banku.

Olimpiādē piedalījās rekordliels dalībnieku skaits - 102 skolēni no 39 Latvijas skolām no visas Latvijas: Rīgas, Aizkraukles, Aglonas, Skrīveriem, Bauskas, Jelgavas, Cēsīm, Cesvaines, Daugavpils, Lizuma, Olaines, Ogres, Saldus, Rēzeknes

23. janvārī grupa RVT audzēkņu devās uz Gaiziņkalnu, lai sporta stundu ietvaros apgūtu kalnu slēpošanas pamatus.  Dažiem veicās ļoti labi, jo šīs iemaņas jau tika apgūtas agrāk, bet lielākajai daļai šis bija „pirmatskaņojums”.  Pārvarot bailes no ātruma un kritieniem, visi veiksmīgi pārbaudīja kalnu.  Atslodzei visi jautri vizinājāmies ar „pūšļiem”. Arī laika apstākļi  bija lieliski, lai baudītu kalnu.

"Ieklausies Ziemassvētkos...
Ieklausies sirdī...
Ieklausies Mīlestībā un glabā šo dziesmu sevī...
Un tici...
Jo Mīlestība paliek pie tā, kas tai tic!"

20 decembrī mazu brīdi pirms Ziemassvētkiem un pirmā 2016./17.mācību gada semestra noslēguma kopā sanāca visi PIKC "RVT" Balvu teritoriālās struktūrvienības audzēkņi un pedagogi.
Kopā mēs atskatījāmies video prezentācijā uz dažādiem pasākumiem, kopā būšanu pirmajā semestrī. Mūs uzrunāja Balvu teritoriālās struktūrvienības vadītāja Biruta Vizule, kas

 Šī gada 15. decembrī ,Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs, četrus nominētos  Balvu novada skolu jauniešus uzaicināja   apmeklēt pasākumu cikla ‘’ Īsteno savu sapni” noslēgumu Daugavpilī .

Tie bija skolēni no Balvu valsts ģimnāzijas 12. klases Agita Melberga un Eduards Plušs, Elvis Garais  no Balvu  profesionālās un vispārizglītojošās  vidusskolas  un 1. kursa audzēkne Lūcija Lazdiņa  no  Rīgas valsts tehnikuma Balvu teritoriālās struktūrvienības.

Pasākums tika