PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Balvu teritoriālā struktūrvienība

Kokos lapas sāk zaudēt savu vasarīgo sulīgumu, zaļā krāsa lēnām pārtop dzeltenā vai sarkanīgā tonī. Kaut kur iztālēm vēsais rudens vējš traucas pāri koku galotnēm, paķerot sev paspārnē putnus. Klāt rudens, klāt jaunais mācību gads - skolā aicinoši sāk skanēt zvans. Ik reizi, uzsākot jauno mācību gadu, tiek uzsākts jauns dzīves etaps, kuru pavada jaunas apņemšanās un cerības…

Zinību dienas rīts skolā kā bišu spiets, kur cits pēc cita ieradās Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas

 

Saulainā 8. aprīļa rītā Balvos tikās profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Valsts tehnikums” darbinieki no Rīgas, Laidzes un Balviem kopīga sadraudzības pasākumā “Ceļojums apkārt pasaulei!”
Sagaidīšana un sadraudzības pasākuma atklāšana notika pie PIKC “RVT” Balvu teritoriālās struktūrvienības, kur kolēģi tika iepazīstināti ar renovēto, uzlaboto un pilnveidoto darba vidi.
Pie Balvu novada muzeja pasākuma dalībniekus sagaidīja Balvu vilks kopā ar Balvu muižkungu un muižnieci. Viņi

Ir saulains, vēss un pavasarīgs 22.marta rīts. PIKC RVT Balvu teritoriālās struktūrvienības audzēkņi un skolotāji dodas mācību ekskursijā pie Vidzemes uzņēmējiem Cēsu pusē.
Ekskursija sākas ar Cēsu pilsdrupu apskati, noklausāmies gides interesantajā stāstījumā par viduslaikiem, ciltīm ,kas dzīvojušas pils apkārtnē,kā arī iepazīstamies ar viduslaiku cilvēku dzīves apstākļiem.Godīgi sakot,esam pārsteigti ,jo gaisa temperatūra ir -2 grādi zem nulles,mēs salstam,bet viduslaiku cilvēkiem pat īpašu

Mācību gada sākumā  tehnikuma audzēkņi  kopā ar skolotājiem devās ekskursijā uz Šķilbēnu pagastu.

Pirmais apskates objekts bija Zemnieku  saimniecība „Kotiņi’’.  Zemnieku saimniecības  vadītājs labprāt un ar lielu interesi pastāstīja kā noris ziemāji un vasarāju graudaugu sēklu audzēšana, lopbarības miltu ražošana, pārtikas eļļas ražošanu un par saimniecību kopumā.

Tālāk devāmies uz vietējās nozīmes dabas parku „Balkanu kalni”. Dabas parks „Balkanu kalni” ir ainaviski skaista vieta. 3

2015. gada 27. novembrī PIKC "RVT" Balvu teritoriālās struktūrvienības skolēni un profesionālas ievirzes pedagogi tikās ar uzņēmēju, projekta Esi Līderisvadītāju Jāni Stabiņu. 

Tikšanās bija aizraujoša, amizanta un iedvesmojoša. Uzņēmējs jauniešiem pastāstījā kā:
- attīstīt un īstenot savas radošās biznesa idejas,
- uzzināt par inovatīvas uzņēmējdarbības uzsākšanu pēc izglītības iegūšanas,
- attīstīt prasmes, kas nepieciešamas attīstot biznesu un pielietot savas teorētiskās zināšanas

2015. gada 25. septembrī "Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā" notika seminārs " Biznesa darbnīcas jauniešiem", kurā Biznesa inkubatora "Ideju viesnīca" vadītāja Aija Vanaga rosināja jauniešus diskutēt par biznesa idejām un saskatīt iespējas to realizēšanai.
Seminārā jaunieši aktīvi debatēja par to, kas ir bizness, kā rodas idejas, kā arī apsprieda pašu izvirzītās idejas: par atpūtas kompleksa izveidi Balvu ezera krastā, par aplikācijas " Do it smart " izveidi, par GPS uzlīmju izgatavošanu

Neskatoties uz rudenīgi vēso un vējaino laiku, GK 1 – 2 grupas audzēkņi un viņu audzinātāja šī gada 26. novembrī devās mācību ekskursijā. Kopīgi apspriežoties bija izveidots ekskursijas maršruts.

     Pirmais apskates objekts bija Cesvaines pils, kurā saimniekojusi Vulfu ģimene. Gida pavadībā iepazinām ēkas un tās īpašnieku dzimtas vēsturi, izstaigājām pils telpas, izmēģinājām pagraba  lielisko akustiku uzdziedot, uzkāpām arī pils torņa skatu laukumā, no kura pavērās lieliska Cesvaines

Pirmā semestra noslēgumā, RVT Balvu struktūrvienībā norisinājās Ziemassvētkiem veltīts pasākums. Pasākuma laikā tika pasniegti pateicības raksti audzēkņiem par labām sekmēm, par aktīvu dzīvi skolā un skolas vārda popularizēšanu. Kursi demonstrēja dažādus priekšnesumus. Skolotāji un audzēkņi  Piedalījās dažādās spēlēs un minēja mīklas. Katrs kurss saņēma dāvanā gardu kliņģeri.

 Šodien Rīgas Valsts tehnikums sadarbībā ar Balvu novada pašvaldību turpina nodrošināt profesionālās izglītības ieguves iespēju Balvos

  • Balvu teritoriālo struktūrvienību vada Biruta Vizule
  •  Rīgas Valsts tehnikuma Balvu filiāle realizē divas profesionālās izglītības programmas „Komerczinības” un „Enerģetika”
  • Komercpakalpojumu darbinieka specialitāti apgūst 50 audzēkņi un elektriķa – 26
  • Strādā 17 pedagogi (tai skaitā 13 māca profesionālos mācību priekšmetus)

 Mācības notiek