PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Balvu teritoriālā struktūrvienība

Ir saulains, vēss un pavasarīgs 22.marta rīts. PIKC RVT Balvu teritoriālās struktūrvienības audzēkņi un skolotāji dodas mācību ekskursijā pie Vidzemes uzņēmējiem Cēsu pusē.
Ekskursija sākas ar Cēsu pilsdrupu apskati, noklausāmies gides interesantajā stāstījumā par viduslaikiem, ciltīm ,kas dzīvojušas pils apkārtnē,kā arī iepazīstamies ar viduslaiku cilvēku dzīves apstākļiem.Godīgi sakot,esam pārsteigti ,jo gaisa temperatūra ir -2 grādi zem nulles,mēs salstam,bet viduslaiku cilvēkiem pat īpašu

Mācību gada sākumā  tehnikuma audzēkņi  kopā ar skolotājiem devās ekskursijā uz Šķilbēnu pagastu.

Pirmais apskates objekts bija Zemnieku  saimniecība „Kotiņi’’.  Zemnieku saimniecības  vadītājs labprāt un ar lielu interesi pastāstīja kā noris ziemāji un vasarāju graudaugu sēklu audzēšana, lopbarības miltu ražošana, pārtikas eļļas ražošanu un par saimniecību kopumā.

Tālāk devāmies uz vietējās nozīmes dabas parku „Balkanu kalni”. Dabas parks „Balkanu kalni” ir ainaviski skaista vieta. 3

2015. gada 27. novembrī PIKC "RVT" Balvu teritoriālās struktūrvienības skolēni un profesionālas ievirzes pedagogi tikās ar uzņēmēju, projekta Esi Līderisvadītāju Jāni Stabiņu. 

Tikšanās bija aizraujoša, amizanta un iedvesmojoša. Uzņēmējs jauniešiem pastāstījā kā:
- attīstīt un īstenot savas radošās biznesa idejas,
- uzzināt par inovatīvas uzņēmējdarbības uzsākšanu pēc izglītības iegūšanas,
- attīstīt prasmes, kas nepieciešamas attīstot biznesu un pielietot savas teorētiskās zināšanas

2015. gada 25. septembrī "Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā" notika seminārs " Biznesa darbnīcas jauniešiem", kurā Biznesa inkubatora "Ideju viesnīca" vadītāja Aija Vanaga rosināja jauniešus diskutēt par biznesa idejām un saskatīt iespējas to realizēšanai.
Seminārā jaunieši aktīvi debatēja par to, kas ir bizness, kā rodas idejas, kā arī apsprieda pašu izvirzītās idejas: par atpūtas kompleksa izveidi Balvu ezera krastā, par aplikācijas " Do it smart " izveidi, par GPS uzlīmju izgatavošanu

Neskatoties uz rudenīgi vēso un vējaino laiku, GK 1 – 2 grupas audzēkņi un viņu audzinātāja šī gada 26. novembrī devās mācību ekskursijā. Kopīgi apspriežoties bija izveidots ekskursijas maršruts.

     Pirmais apskates objekts bija Cesvaines pils, kurā saimniekojusi Vulfu ģimene. Gida pavadībā iepazinām ēkas un tās īpašnieku dzimtas vēsturi, izstaigājām pils telpas, izmēģinājām pagraba  lielisko akustiku uzdziedot, uzkāpām arī pils torņa skatu laukumā, no kura pavērās lieliska Cesvaines

Pirmā semestra noslēgumā, RVT Balvu struktūrvienībā norisinājās Ziemassvētkiem veltīts pasākums. Pasākuma laikā tika pasniegti pateicības raksti audzēkņiem par labām sekmēm, par aktīvu dzīvi skolā un skolas vārda popularizēšanu. Kursi demonstrēja dažādus priekšnesumus. Skolotāji un audzēkņi  Piedalījās dažādās spēlēs un minēja mīklas. Katrs kurss saņēma dāvanā gardu kliņģeri.

 Šodien Rīgas Valsts tehnikums sadarbībā ar Balvu novada pašvaldību turpina nodrošināt profesionālās izglītības ieguves iespēju Balvos

  • Balvu teritoriālo struktūrvienību vada Biruta Vizule
  •  Rīgas Valsts tehnikuma Balvu filiāle realizē divas profesionālās izglītības programmas „Komerczinības” un „Enerģetika”
  • Komercpakalpojumu darbinieka specialitāti apgūst 50 audzēkņi un elektriķa – 26
  • Strādā 17 pedagogi (tai skaitā 13 māca profesionālos mācību priekšmetus)

 Mācības notiek

Žetonu vakars ir svinīgs un skaists brīdis, kas kalpo kā apliecinājums tam, ka abiturienti ir gatavi beigu noslēguma sprintam. Tas ir atelpas brīdis, kurā var pakavēties atmiņās un pasapņot par nākotni. Tie ir svētki gan vecākiem, gan skolotājiem, gan skolēniem. Balvu struktūrvienībā pirmo reizi svin Žetonu un absolventu vakaru. Šie svētki asociēsies arī ar to, ka Rīgas Valsts tehnikumam 95 jubilejas gads. Lai gan Balvu teritoriālajai struktūrvienībai ir tikai septītais gadiņš, šis laiks nav

2013. gada Draudzīgā Aicinājuma skolu reitingā - Specializēto skolu kopvērtējumā Rīgas Valsts tehnikuma Balvu teritoriālā struktūrvienība ieguva divas augstas nominācijas.
Pirmā nominācija – 2. vieta „Skolu izaugsmē” no 106 specializētajām skolām!
Otrā nominācija – Labākais tehnikums (koledža) Latvijā!
Par augstajām nominācijām patīkami parsteigti ir arī struktūrvienības pedagogi un audzēkņi, kas ir spilgts apliecinājums audzēkņu mērķtiecīgumam, vēlmei mācīties un iegūt labas zināšanas. Tieši

Mācības visās specialitātēs tiek īstenotas klātienē, mācību ilgums 4 gadi. Iegūst 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis: