PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Balvu teritoriālā struktūrvienība

Pirmā semestra noslēgumā, RVT Balvu struktūrvienībā norisinājās Ziemassvētkiem veltīts pasākums. Pasākuma laikā tika pasniegti pateicības raksti audzēkņiem par labām sekmēm, par aktīvu dzīvi skolā un skolas vārda popularizēšanu. Kursi demonstrēja dažādus priekšnesumus. Skolotāji un audzēkņi  Piedalījās dažādās spēlēs un minēja mīklas. Katrs kurss saņēma dāvanā gardu kliņģeri.

 Šodien Rīgas Valsts tehnikums sadarbībā ar Balvu novada pašvaldību turpina nodrošināt profesionālās izglītības ieguves iespēju Balvos

  • Balvu teritoriālo struktūrvienību vada Biruta Vizule
  •  Rīgas Valsts tehnikuma Balvu filiāle realizē divas profesionālās izglītības programmas „Komerczinības” un „Enerģetika”
  • Komercpakalpojumu darbinieka specialitāti apgūst 50 audzēkņi un elektriķa – 26
  • Strādā 17 pedagogi (tai skaitā 13 māca profesionālos mācību priekšmetus)

 Mācības notiek

Žetonu vakars ir svinīgs un skaists brīdis, kas kalpo kā apliecinājums tam, ka abiturienti ir gatavi beigu noslēguma sprintam. Tas ir atelpas brīdis, kurā var pakavēties atmiņās un pasapņot par nākotni. Tie ir svētki gan vecākiem, gan skolotājiem, gan skolēniem. Balvu struktūrvienībā pirmo reizi svin Žetonu un absolventu vakaru. Šie svētki asociēsies arī ar to, ka Rīgas Valsts tehnikumam 95 jubilejas gads. Lai gan Balvu teritoriālajai struktūrvienībai ir tikai septītais gadiņš, šis laiks nav

2013. gada Draudzīgā Aicinājuma skolu reitingā - Specializēto skolu kopvērtējumā Rīgas Valsts tehnikuma Balvu teritoriālā struktūrvienība ieguva divas augstas nominācijas.
Pirmā nominācija – 2. vieta „Skolu izaugsmē” no 106 specializētajām skolām!
Otrā nominācija – Labākais tehnikums (koledža) Latvijā!
Par augstajām nominācijām patīkami parsteigti ir arī struktūrvienības pedagogi un audzēkņi, kas ir spilgts apliecinājums audzēkņu mērķtiecīgumam, vēlmei mācīties un iegūt labas zināšanas. Tieši

Mācības visās specialitātēs tiek īstenotas klātienē, mācību ilgums 4 gadi. Iegūst 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Rīgas Valsts tehnikuma Balvu filiāles darbības sākums 2007./2008.mācību gadā:

  • Tā kā Balvu pilsētā un rajonā nav bijis nevienas profesionālās izglītības iestādes, tika meklētas iespējas profesionālās izglītības nodrošināšanai
  • Pakalpojumu sfēra - viena no nozīmīgākajām tautsaimniecības nozarēm Balvu pilsētā un rajonā
  • Rīgas Valsts tehnikums, ievērojot ES nostādnes par reģionālo attīstību, bija gatavs atvērt savu filiāli Balvu pilsētā
  • Pašvaldība bija ieinteresēta Rīgas Valsts tehnikuma