PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Balvu teritoriālā struktūrvienība

 

         2018./2019.m.g.

 

n.p.k.

Pasākums

Laiks

Atbildīgie

Izmaiņas

1. 

Pedagoģiskā padomes sēde

28.08.

B.Vizule

 

2. 

Balvu novada Pedagogu konference

29.08.

Balvu novada izglītības, kultūras un sporta pārvalde

 

3.

Pedagoģiskā padomes sēda PIKC “RVT” Rīgā

30.09.

PIKC “RVT”

vadība

 

4.

Zinību diena.

0309.

B.Vizule

Kursu audzinātāji

 

5. 

          Sporta pasākums

„Olimpiskā sporta diena”.

4.09.

I.Balule

Kursu audzinātāji

 

6. 

Olimpiskā sporta diena

21.09.

I.Balule

 

7. 

Fotografēšanās Berga Foto

28.09.

Kursu audzinātāji

 

8. 

Skolotāju diena.

12.10.

B.Vizule

Skolēnu pašpārvalde

 

9. 

Amatnieku svētki

17.10. – 19.10

B.Vizule

Kursu audzinātāji

 

10. 

Vecāku kopsapulce, vecāku dienas

17.10.

B.Vizule

Kursu audzinātāji

 

11. 

Tikšaņās ar uzņēmējiem.

Septembris/oktobris

Grupu audzinātāji B.Šāvele

K.Pušpure

 

12. 

    Mācību izglītojošā ekskursija uz Rīgu PIKC RVT .

Septembris/oktobris

G.Blauma

Kursu audzinātāji

 

13. 

“Vīru sporta spēles”

8.11.

I.Balule kursu audzinātāji

 

 

14. 

Vakara junda

Lāčplēša dienas pasākums pie pieminekļa

Novembra sākums

B.Vizule

Kursu audzinātāji

 

15. 

Volejbola turnīrs starp kursiem.

Novembris.

Kursu audzēkņi, I.Balule, audzinātāji.

 

16. 

Svētku koncerts veltīts Latvijas 100 dzimšanas dienai.

16.11.

Pāspārvalde, kursu audzinātāji.

 

17. 

    Žetonu vakars.

Tikšanās ar bijušajiem absolventiem

 

novembris

4.kurss,

E.Barkāne audzinātāji,

Visi audzēkņi.

 

 

18. 

1.Adventa svecītes iedegšana

3.12.

Kursu audzinātāji.

 

19. 

Basketbola turnīrs starp kursiem

decembris

I.Balule, kursu audzēkņi, audzinātāji.

 

20. 

Labdarības koncerts

13.12.

B.Vizule

 

21. 

Ziemassvētku pasākums.

Decembris

Audzēkņu pašpārvalde

Kursu audzinātāji

 

22. 

Pedagoģiskā padomes sēde

18.12.

B.Vizule

 

23. 

Labdarības akcija „No rokas -  rokā”

decembris

Kursu audzinātāji

 

24. 

Pedagogu ziemassvētku balle

28.12.

B.Vizule

 

25. 

 

Pašpārvaldes tikšanās

    Katru otro trešdienu plkst.8.30.

B.Vizule

Audzēkņu pašpārvalde

 

26. 

        Skolotāju sanāksme

2X mēnesī

B.Vizule

E.Barkāne

 

27. 

Piedalīties konkursos

Visa gada garumā

MK vadītāji

pedagogi

 

28. 

Audzēkņu sekmība

Katru mēnesi

Audzinātāja, priekšmetu skkolotāji, audzēkņi, B.Vizule

 

29. 

Karjeras dienas pasākumi

Visu mācību gadu

Kursu audzinātāji

 

30. 

Metodiskais darbs

Visu mācību gadu

Priekšmetu skolotāji

B.Vizule

 

31. 

Barikāžu atceres pasākums

23.01.

I.Balule

Kursu audzinātāji

 

32. 

Ēnu dienas pasākumi

februāris

Kursu audzinātāji

 

33. 

Valentīndienas pasākums

14.02.

B.vizule

IP

 

34. 

Vecāku dienas

marts

B.Vizule

Kursu audzinātāji

 

35. 

Lieldienu pasākums

18.04.

B.vizule

 

36. 

Baltā galdauta svētki

2.05.

B.Vizule

 

37.

Ģimenes diena – svētku koncerts

10.05.

B.Vizule

 

38. 

Pārgājiens/ ekskursija

jūnijs

Kursu audzinātāji

 

39. 

Kvalifikācijas eksāmens

jūnijs

E.Barkāne

B.vizule

 

40. 

4.kursa izlaidums

jūnijs

B.Vizule

E.Barkāne

 

41. 

Labās prakses piemēri

Savstarpējā dalīšanās pieredzē

2x mācību gadā

B.Vizule