PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Balvu teritoriālā struktūrvienība

 

PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” Balvu teritoriālās struktūrvienības vadītājas:

2007.sept. – 2011.febr. – Terēza Čudarkina

2011.febr. – 2011.jūn. – Solvita Gabranova

2011.sept. – 2014.jūn. – Antra Eizāne

no 2014. sept. – Biruta Vizule  

 

     PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” Balvu teritoriālā struktūrvienība uzsāka darbu 2007. gada septembrī. Ekonomikas nodaļas izglītības programmā „Komerczinības” specialitātē „Komercpakalpojumu darbinieks” pēc pamatskolas izglītības tika uzņemti 29 audzēkņi, grupas audzinātāja Larisa Šļunceva. Balvu teritoriālajā struktūrvienībā strādāja 10 pedagogi.

     Turpinot iesākto ceļu, 2008. gadā tika uzņemti 29 izglītojamie, grupas audzinātāja Eleonora Barkāne, struktūrvienībā strādāja 15 pedagoģiskie darbinieki.

2009. gadā finansējuma trūkuma dēļ izglītojamie uzņemti netika.

2010. gadā uzņemti 24 audzēkņi, grupas audzinātāja Solvita Gabranova, struktūrvienībā strādāja 17 pedagogi.

2011. gadā uzņemti 26 izglītojamie, grupas audzinātāja Eleonora Barkāne, struktūrvienībā strādāja 13 pedagogi.

2012. gadā uzņemti 46 izglītojamie (Komerczinību programma un Enerģētikas un elektrotehnikas programma), grupu audzinātājas Biruta Šāvele un Gunta Blauma, struktūrvienībā strādāja 17 pedagogi.

2013. gadā uzņemti 28 izglītojamie (Komerczinību programma un Enerģētikas un elektrotehnikas programma), apvienotās grupas audzinātāja Irina Baranova, struktūrvienībā strādāja 17 pedagogi.

2014. gadā uzņemti 23 izglītojamie (Komerczinību programma un Enerģētikas un elektrotehnikas programma), apvienotās grupas audzinātāja Larisa Šļunceva, struktūrvienībā strādā 17 pedagogi.

2015. gadā Komerczinību programmā uzņemti 23 izglītojamie, grupas audzinātāja Eleonora Barkāne. Uzņemto audzēkņu skaits ir samazinājies, jo sarucis arī iedzīvotāju skaits gan Balvu novadā, gan apkārtējos kaimiņu novados. Balvu teritoriālajā struktūrvienībā ir notikuši 3 izlaidumi, kopsummā diplomus par PIKC”RVT” absolvēšanu Balvos ir saņēmuši 63 audzēkņi.

2015. gada absolventu  vidējā atzīme vispārizglītojošajos mācību priekšmetos ir 8 balles, bet profesionālajos mācību priekšmetos – 7.73 balles. Kvalifikācijas eksāmenā augstākai iegūtais vērtējums bija 10 balles, vidējā absolventu grupas atzīme 7.6 balles.

2016. gadā uzņemti 17 izglītojamie (Komerczinību programma), grupas audzinātāja Biruta Šāvele, struktūrvienībā strādā 16 pedagogi.

2017. gadā Komerczinību programmā uzņemts 21 izglītojamais, grupas audzinātāja Kristīne Pušpure, struktūrvienībā strādā 12 pedagogi.

     Balvu teritoriālās struktūrvienības audzēkņi iegūst augstus vērtējumus Profesionālās kvalifikācijas eksāmenos un arī dažādos konkursos, piemēram konkursā „Labākais komercdarbinieks” ieguva I vietu. Sasniegumi mācībās un konkursos pierāda Balvu struktūrvienības pedagogu spēju sniegt audzēkņiem zināšanas un motivēt viņus darbam.

     Saglabāt Balvos iespēju apgūt Komercpakalpojumu darbinieka specialitāti ir nepieciešams, jo tā ir iespēja audzēkņiem tuvāk dzīvesvietai iegūt pieprasītu specialitāti, bez tam tā ir iespēja novadam piesaistīt jaunus speciālistus, saglabāt jaunatni savā novadā.