PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Balvu teritoriālā struktūrvienība

Kvalifikācija -Komercpakalpojumu darbinieks

3.profesionālās kvalifikācijas līmenis

Mācību ilgums 4 gadi

Iepriekšējā izglītība - pamatizglītība

Pēc programmas apguves iegūst diplomu par profesionālo vidējo izglītību.

Profesijas apraksts:
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks var strādāt, tirdzniecības uzņēmumu struktūrdaļās, kas nodarbojas ar pircēju apkalpošanu, tirgus izpēti, reklāmu, personāla pārvaldi, projektu izstrādi un vadību, darbu koordināciju, materiālo vērtību uzskaiti un